06 – Ominaisuudet

Komposiittirakenteen ominaisuudet määräytyvät (1) raaka-aineista ja (2) rakenteen valmistusprosessista, jossa raaka-aineet lopullisesti yhdistetään ja aikaansaadaan matriisin lopullinen olotila. Ominaisuudet riippuvat merkittävästi myös (3) rakenteen käyttöympäristöstä, erityisesti lämpötilasta ja kosteudesta.

Parametrien monilukuisuuden vuoksi komposiittien ominaisuuksia tarkastellaan seuraavassa melko yleisellä tasolla. Päähuomio kohdistetaan kuitulujitettuihin laminaatteihin, jotka ovat muovikomposiittien merkittävin ryhmä kuormaa kantavissa rakenteissa.

Esitettävät lukuarvot ovat muovikomposiiteille kokeellisesti tai laskennallisesti määritettyjä tyypillisiä arvoja. Niiden käyttö komposiittituotteen lopullisessa mitoituksessa ei ole perusteltua. Mitoitusarvot on aina haettava tapauskohtaisesti valittuja materiaaleja, komposiitin sisäistä rakennetta, valmistustekniikkaa ja rakenteen käyttöympäristöjä vastaten.

Seuraava luku: 6.1    Komposiitin rakenne