6.8 Puristemassa- ja kestomuovikomposiittien ominaisuudet

Puristemassoista valmistettujen komposiittien ja lyhyillä kuiduilla lujitettujen kestomuovien mekaaniset ominaisuudet jäävät selvästi jatkuvilla kuiduilla lujitettujen laminaattien ominaisuuksia alhaisemmiksi. BMC-massoista valmistettujen komposiittien ominaisuuksia on koottu taulukoihin 6.16 ja 6.17. Tuloksista on huomattava, että käytetyssä koemuotissa kuidut suuntautuivat melko voimakkaasti koekappaleen suuntaisiksi. Lujituksen vaikutuksia eri kestomuovien ominaisuuksiin havainnollistaa taulukko 6.18.

Taulukko 6.16 Eri kuiduilla lujitetun epoksi-BMC:n ominaisuuksia. [3]

Taulukko 6.17 Hartsityypin ja lasikuidun kuitupituuden vaikutus BMC:n ominaisuuksiin. [3]

Taulukko 6.18 Lujitettujen ja täytettyjen kestomuovien ominaisuuksia. [12]

Lujitteena lasikuitu ellei toisin mainita

CF = hiilikuitu

* = talkki

Taulukko 6.18 (jatkuu) Lujitettujen ja täytettyjen kestomuovien ominaisuuksia. [12]

Lujitteena lasikuitu ellei toisin mainita

CF = hiilikuitu

* = talkki                                                                                                      

Taulukko 6.18 (jatkuu) Lujitettujen ja täytettyjen kestomuovien ominaisuuksia. [12]

Lujitteena lasikuitu ellei toisin mainita

CF = hiilikuitu                                                                    

* = talkki