07 – Ominaisuuksien kokeellinen määritys

Komposiittien ominaisuuksia joudutaan määrittämään kokeellisesti monessa yhteydessä, mm. uusien materiaalien ja materiaaliyhdistelmien kehitystyössä, suunnitteluarvojen määrityksessä ja laadunvarmistuksessa. Seuraavassa kuvataan tärkeimmät raaka-aineiden koestusmenetelmät sekä niistä valmistettujen rakenteiden ainetta rikkovat ja ainetta rikkomattomat koestusmenetelmät. Kuvaukset ovat yleisluontoisia eli niitä ei ole tarkoitettu koestusohjeiksi. Käytännön koestuksessa on aina tukeuduttava kokeen toteutuksen yksityiskohtaisesti määrittelevään standardiin tai -ohjeeseen.

Seuraava luku: 7.1    Koestusstandardit