8.6 Lämmön- ja sähkönjohtavuus

Kerroksen lämmönjohtavuutta pääsuunnissa arvioidaan usein ns. Halpin-Tsai kaavoilla:

                                                        (8.120a,b)

missä λf  ja λm ovat lujitteen ja matriisimuovin lämmönjohtavuudet ja ξ on parametri, jonka suositusarvo on usein 1. Lausekkeita (8.120) voidaan niin ikään käyttää kerroksen sähkönjohtavuuden arviointiin, kun aineosien lämmönjohtavuudet korvataan niiden sähkönjohtavuuksilla.

Kun kerrosta tarkastellaan laminaattikoordinaatistossa, lämmön- ja sähköjohtavuutta voidaan arvioida kaavoja (8.116) vastaavilla lausekkeilla

                                                                           (8.121a,b)

missä k on lämmönjohtavuus tai sähkönjohtavuus. Kaavoja (8.121) voidaan käyttää myös laminaattien lämmön- ja sähkönjohtavuuden arviointiin.

Kirjallisuutta

  1. Jones R.M., Mechanics of Composite Materials. Scripta Book Company, Washington D.C., 1975.
  2. Agarwal B.D., Broutman L.J., Analysis and Performance of Fiber Composites, Second Edition. John Wiley & Sons Inc, 1990.
  3. Whitney J.M., Structural Analysis of Laminated Anisotropic Plates. Technomic Publishing Company, Inc., USA 1987.
  4. Tsai S.W., Composites Design. Think Composites, USA 1987.
  5. Engineered Materials Handbook, Volume 1, Composites. ASM International, USA 1987.
  6. Engineering Sciences Data Unit (ESDU), Laminate stacking sequences for special orthotro­py (Application to fibre reinforced composite). Structures Vol. 14, Item No. 82013.
  7. Skyttä V., Transverse Shear in Laminate Analysis. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Espoo 2002.
  8. Noponen J., Free Edge Analyses of Composite Laminates. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Otaniemi 1995.
  9. Springer G.S., Environmental Effects on Composite Materials. Technomic, 1981.