08 – Ominaisuuksien laskennallinen määritys

Muovikomposiittien ominaisuuksien arviointiin on kehitetty omat laskentamallinsa. Seuraavassa keskitytään kuitulujitetuista kerroksista muodostettujen laminaattien laskentamalleihin. Esitettävät mallit kuvaavat kohtuullisen hyvin laminaattien käyttäytymistä. Mikään laskentamalli ei kuitenkaan pysty ottamaan huomioon kaikkia ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä, mistä syystä tärkeimmät ominaisuudet on aina varmistettava kokeellisesti.

Kappaleessa 8.1 esitellään aluksi ns. mikromekaaniset mallit. Niillä voidaan arvioida rakenteeltaan yksinkertaisen laminaatin ominaisuuksia, kun laminaatin koostumus ja seosaineiden ominaisuu­det tunnetaan. Kappaleissa 8.2 ja 8.3 esitetään makromekaaniset mallit, joilla voidaan arvioida lujitettujen kerrosten ja kerroksista muodostettujen laminaattien käyttäytymistä. Kappaleessa 8.4 kuvataan yleisimmät laminaattien lujuuden arviointiin kehitetyt kriteerit. Muut rakennesuunnittelun kannalta oleelliset laskentamallit esitellään kappaleessa 8.5. Tarkasteluissa käytettävät perustermit ja -merkinnät on kuvattu luvussa 2. Laskentamalleja on kuvattu myös mm. lähteissä [1-5].

Seuraava luku: 8.1    Mikromekaaniset laskentamallit