03 – Raaka-aineet

Komposiittirakenteiden raaka-ainevalikoima on runsas. Seuraavassa raaka-aineita tarkastellaan lopputuotteen valmistajan näkökulmasta, jolloin oleellisimpia tekijöitä ovat raaka-aineiden käyttöominaisuudet ja niillä saavutettavat lopputuotteen ominaisuudet. Tärkeimpien raaka-aineiden osalta kuvataan lyhyesti myös niiden valmistus tai alkuperä.

Seuraava luku: 3.1    Kertamuovit