9.3 Valmistusmenetelmän valinta

Tuotteen valmistustekniikan valinta on yleensä esisuunnittelun ensimmäinen tehtävä.  

Valintaan vaikuttavat valmistettavan kappaleen koko ja muoto, valmistussarjan suuruus ja rakenteen tehokkuusvaatimukset. Kaikki menetelmät asettavat jossain määrin suunnittelurajoituksia, joten menetelmän valinta on aina kompromissi.

Luvussa 5 esitetyt valmistusmenetelmien kuvaukset ja menetelmien teknistaloudellinen vertailu antavat hyvän pohjan valmistusmenetelmän valinnalle. Yhteenvetona on kuvassa 9.2 esitetty suuntaa-antavasti erikokoisille ja -muotoisille kappaleille sopivat valmistusmenetelmät eri sarjakokoja vastaten. Kuvassa 9.3 on esitetty niin ikään suuntaa-antavasti valmistusmenetelmien taloudellisin sarjakoko ja menetelmillä saavutettavat lujuus- ja jäykkyysominaisuudet.

Kuva 9.2 Erikokoisille ja –muotoisille kappaleille sopivat valmistusmenetelmät eri sarjakokoja vastaten.

Kuva 9.3 Valmistusmenetelmien taloudellisin sarjakoko ja menetelmillä saavutettavat jäykkyys- ja lujuusominaisuudet.