11.5 Prosessiteollisuus

Muovikomposiittien ja erityisesti tiettyjen kerta- ja kestomuovihartsien hyvä kemiallinen kestävyys ja säänkesto ovat mahdollistaneet komposiittien käytön korroosionkestävissä tuotteissa. Materiaalien osuus on tärkeä puunjalostus- ja prosessiteollisuudessa. Sellutehtaiden valkaisulaitoksissa, kemikaalien prosessoinnissa ja jätekemikaalien käsittelyssä komposiittimateriaaleista valmistetut komponentit ovat osoittautuneet vuosien kuluessa luotettaviksi vaihtoehdoiksi.

Prosessiteollisuudessa muovikomposiittiosia käytetään erityisesti paineen ja erilaisten syövyttävien aineiden rasittamissa tuotteissa kuten paine-, ilmastointi- ja viemäriputkissa, säiliöissä ja altaissa. Nämä valmistetaan yleensä kelaamalla käyttäen lujitteena lasikuituja ja matriisimuovina polyestereitä tai vinyyliestereitä. Rakenne koostuu yleensä ns. korroosiokerroksesta, joka puolestaan koostuu pintahuovasta ja katkokuitumattokerroksista. Tämän päälle laminoidaan varsinainen kuormat kantava tukikerros. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita lujitekuituja ja matriisimuoveja. Kevyiden ja ohutseinämäisten paineastioiden valmistus on mahdollista, kun lujitteena käytetään aramidi‑, hiili- tai polyeteenikuituja. Mikäli kertamuoveilla ei saavuteta riittävää kemiallista kestävyyttä, voidaan tuotteen pintakerros valmistaa kestomuovilevystä. Kestomuovilevy on usein varustettu taustakankaalla, jolla varmistetaan levyn tarttuminen kuormaa kantavaan kuitulujitettuun kertamuoviin. Tyypilliset kestomuovivaihtoehdot ovat PVC, PE, PVDF ja eri fluorimuovit. Kestomuoveilla pinnoittamista käytetään myös mm. elintarviketeollisuuden ja olutpanimoiden prosessilaitteistoissa.

Käsinlaminoinnilla tai injektiomenetelmällä valmistetaan lujitemuovisia huuvia sekä säiliöiden ja putkien osia. Kelaamalla valmistetaan putkia, savupiippuja ja savukaasupesureita. Prosessiteollisuudessa on käytössä myös muovikomposiiteista valmistettuja haihduttimia, prosessiastioita, pumppuja, erilaisia venttiileitä ja tiivisteitä sekä mitta‑ ja annostelulaitteita.