11.6 Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuudessa komposiittien käytön pääasiallisia syitä ovat keveyden ohella säänkestävyys, kemiallinen kestävyys ja hyvät lämmöneristysominaisuudet. Joissakin tapauksissa myös muotoiluvapaus on huomattava etu muihin materiaaleihin verrattuna. Komposiitteja käytetään merkittävästi myös konventionaalisista materiaaleista valmistettujen rakenteiden korjaukseen.

11.6.1   Käyttökohteet

Komposiittien tyypillisiä sovelluksia rakennuksen julkisivuissa ovat ulkopaneelit ja ikkunoiden kehykset. Komposiitista valmistetaan myös ulko-ovia. Sisätiloissa komposiitteja käytetään erityisesti kosteissa tiloissa. Esimerkkejä kosteiden tilojen tuotteista ovat kylpy-, pesu- ja pukuhuonekalusteet ja -paneelit. Käyttökohteita rakennusten yhteydessä ovat mm. jäteastiat, loka- ja öljysäiliöt, uima-altaat, lipputangot ja lautasantennit. Lisäksi komposiiteista valmistetaan suurempia kokonaisuuksia kuten työmaaparakkeja, taukotupia, kenttätoimistoja ja kioskeja. Laminaateista ja puusta valmistetaan myös suuria kerroslevytyyppisiä hallirakenteiden kannatinpalkkeja.

Liikenteen infrastruktuuriin liittyviä sovelluksia on runsaasti. Lentoliikenteessä näkyvimpiä ovat lentokenttien valomastot. Maaliikenteen sovelluksia ovat mm. valaisinpylväät, erilaiset mastot ja sähkökaapelien kannatinrakenteet. Satama- ja laiturirakenteissa komposiitit ovat korvanneet ympäristöä huonommin kestäviä puu- ja teräsrakenteita.

Komposiitteja käytetään runsaasti myös silloissa. Kevyet kävelysillat voivat olla kokonaan komposiittisia. Raskaammissa silloissa komposiitteja käytetään mm. kantavissa palkeissa ja pintarakenteena. Komposiiteilla on korvattu myös riippusiltojen kannatinkaapeleita. Oma erikoisalueensa on vanhojen siltojen korjaus komposiiteilla.

Maanviljelyyn, viinivalmistukseen sekä kalanjalostukseen ja –kasvatukseen liittyviä sovelluksia ovat erilaiset altaat ja säiliöt sekä näiden tukirakenteet.

11.6.2   Materiaalit

Rakennusteollisuuden komposiittisovelluksissa lujitteena on valtaosin lasikuitu. Hiilikuituja käytetään erikoissovelluksissa, mm. riippusilloissa, puuytimisissä kerroslevypalkeissa sekä vanhojen rakennusten ja siltojen korjauksissa.

Matriisimuovina on tavallisesti polyesteri. Vinyyliestereitä käytetään, kun polyesterin kemiallinen kestävyys tai lämmönkestävyys ei ole riittävä. Palonkestäviä ja vähäisen savunmuodostuksen omaavia fenoleja käytetään, mikäli polyesterit eivät täytä sovelluksen palovaatimuksia. Esimerkkisovelluksia ovat kaapelikannattimet Englannin kanaalin tunnelissa ja metroasemien komposiittirakenteet.

Kerroslevyrakenteissa yleisimpiä ydinaineita ovat PUR- ja PS-solumuovit. Kantavissa siltarakenteissa ydinaineena käytetään myös lasikuitulujitettua kennoa.

11.6.3   Valmistustekniikat

Suuri osa rakennusteollisuuden tuotteista valmistetaan pultruusioprofiileista. Pultruusio soveltuu hyvin mm. kannatinpalkkien, ikkunakehyksien ja kaapelien kannatinrakenteiden valmistukseen. Pultruusion ja kelauksen yhdistelmällä valmistetaan onttoja profiileja, joista edelleen kootaan esimerkiksi mastorakenteita. Muotopaneeleja ja kosteiden tilojen tuotteita valmistetaan injektoimalla sekä ruisku- ja käsinlaminoimalla. Pienempiä muoto-osia ja esimerkiksi ovia valmistetaan myös SMC-massasta puristamalla. Lipputankoja ja vastaavia tuotteita valmistetaan myös keskipakovalulla.