11 – Sovellutukset

Komposiittirakenteita käytetään muodossa tai toisessa lähes kaikilla tekniikan alueilla. Seuraavassa käyttöä kuvataan lyhyesti sovellusaloittain. Tarkoituksena on antaa yleiskuva käytön syistä, sovellusalueelle tyypillisistä materiaaleista ja valmistusmenetelmistä sekä itse sovelluksista. 

Seuraava luku: 11.1    Ilmailuteollisuus