2.1 Komposiitit

2.1    Komposiitit

Komposiitti on yleisnimi kaikille kahden tai useamman materiaalin yhdistelmille, joissa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa. Joskus materiaalit ovat tasavertaisia niin, ettei niiden tehtävää komposiitin muodostuksessa voi määritellä. Useimmiten komposiitista voidaan kuitenkin nimetä materiaaliyhdistelmän kokonaisuudeksi sitova aineosa, jota kutsutaan matriisiksi. Matriisin yhteen sitomat muut aineosat voivat olla esimerkiksi hienojakoisia partikkeleita tai ohuita kuituja.

Muovikomposiitit ovat yksi komposiittien tärkeimmistä alaryhmistä. Niissä muoviaine toimii komposiitin matriisina. Matriisimuovi voi olla useamman muovin seos, jolloin sekin on jo muovikomposiitti. Muovien ja muoviseosten ominaisuuksia voidaan edelleen modifioida täyteaineilla. Muovikomposiitteihin voidaan lukea kuuluviksi myös solumuovit, joissa muovin tai muoviseoksen ”täyteaineena” on kaasumainen aineosa. Lujien kuitujen ja muoviaineen muodostamia komposiitteja kutsutaan kuitulujitetuiksi muoveiksi, lujitetuiksi muoveiksi ja myös lujitemuoveiksi. Lujittavat kuidut voivat olla jatkuvia tai katkottuja, katkotut kuidut edelleen pitkiä tai lyhyitä. Muovikomposiittien termistöä havainnollistaa kuva 2.1.

Termin muovikomposiittirakenne alkuosa viittaa tuotteeseen, joka on ainakin pääosin valmistettu muovikomposiitista. Sanan loppuosa määrittelee, että tuotteeseen kohdistuu käytössä merkittäviä kuormia.

Kuva 2.1 Muovikomposiitit.