2.3 Valmistusmenetelmät

Muovikomposiittirakenteiden valmistukseen on kehitetty vuosien aikana lukuisia menetelmiä. Ne voidaan ryhmitellä kuvan 2.4 mukaisesti (1) laminointimenetelmiin, (2) injektiomenetelmiin, (3) puristusmenetelmiin ja (4) jatkuvatoimisiin menetelmiin. Ryhmittely perustuu tällöin kappaleen muotoilussa käytettyyn tekniikkaan. Laminointimenetelmissä lujite ja matriisi muotoillaan muotin mukaiseksi kerroksittain. Injektiomenetelmissä kappale valmistetaan syöttämällä matriisimuovi tai matriisimuovin ja lujitteen seos yli- ja/tai alipaineen avulla muottiin. Puristusmenetelmissä raaka-aine annostellaan avattuun muottiin, minkä jälkeen tuote muotoillaan puristamalla muottipuoliskot yhteen. Jatkuvatoimisissa menetelmissä putkia, profiileja ja levyjä muotoillaan jatkuvatoimisesti suulakkeiden tai valssien avulla.

Toisinaan ryhmittely tehdään myös muottityypin mukaan avoimia eli yksipuolisia muotteja käyttäviin menetelmiin, suljettuja muotteja käyttäviin menetelmiin sekä erilaisia suulakkeita tai valsseja muottina käyttäviin jatkuvatoimisiin menetelmiin.

Kuva 2.4 Muovikomposiittirakenteiden valmistusmenetelmät.

Muovikomposiittituotteita valmistetaan myös edellä esitettyjen perusmenetelmien yhdistelmillä. Tästä esimerkkinä on putkimaisten tuotteiden valmistuksessa käytetty kuitukelauksen ja suulakevedon yhdistelmä.

Valmistusmenetelmä tai niiden yhdistelmä säädetään valmistettavan tuotteen ja käytettyjen raaka-aineiden mukaan. Tärkeimpiä valmistusteknisiä parametreja ovat raaka-aineiden ja muottien lämpötilat, injektio- tai puristuspaineet sekä kertamuovipohjaisten tuotteiden kovetusajat ja -lämpötilat.