02 – Terminologia ja merkinnät

”Kieli on väline, jonka avulla toisaalta jäsennämme ympäröivää maailmaa, toisaalta välitämme ja vastaanotamme viestejä. Yleiskielen rinnalle on kehittynyt erikoiskieliä, jotka poikkeavat yleiskielestä ennen kaikkea sanastoltaan. Esimerkiksi tieteen ja tekniikan osa-alueilla viestin välittyminen täsmällisesti ja yksiselitteisesti on ehdottoman tärkeää, ja tämä asettaa suuret vaatimukset erikoisalan kielelle.” [1]

Komposiittirakenteet ovat eräs tieteen ja tekniikan osa-alue, jolla on oma erikoiskielensä. Alue on kehittynyt nopeasti ja osittain ennalta arvaamattomasti, minkä seurauksena termistö ja teknisissä tarkasteluissa käytettävät merkinnät eivät ole täysin vakiintuneet. Tässä luvussa kuvataan kirjassa käytetyt tärkeimmät termit ja merkinnät. Ne on valittu yleisintä käytäntöä vastaten. Vierasperäisille termeille on pyritty löytämään kuvaava suomenkielinen vastine. Mikäli tässä ei ole onnistuttu, vierasperäistä termiä on käytetty sellaisenaan tai muunnettuna suomen kieleen sopivaksi. Lukua täydentää kirjan lopussa esitetty sanasto ja symboliluettelo.

Seuraava luku: 2.1    Komposiitit